VN.   
Trung tâm PR
Hiệu suất bộ phận sản xuất

Hiệu suất bộ phận sản xuất

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
năm 2018
OOOOO
Sản xuất lắp đặt máy khử bụi cho khu vực ○○
Quận OO Hàn Quốc
Thu mua vật liệu do chính phủ cung cấp công trình máy móc dự án mở rộng cơ sở nước sạch qua màng lọc cao cấp nhà máy nước OO
Tháng
3
Quận Jinan Hàn Quốc
Mua 1 loại máy bơm xả nước (phân khu xử lý 2) cho dự án lắp đặt nước thải làng chài Buwi (mở rộng)
Thành phố Dongducheon Hàn Quốc
Dự án xử lý đường ống nước thải thành phố Dongducheon (7 khu vực gồm cả Dongbo) Thu mua vật liệu do chính phủ cung cấp (thiết bị điều chính mực nước tưới tiêu)
Tháng
4
Quận Imsil Hàn Quốc
Dự án xử lý xả lũ Wanchon Deokcheon-ri lắp đặt cửa cống tích hợp
Quận Imsil Hàn Quốc
Dự án xử lý xả lũ Wanchon Deokcheon-ri Mua máy tời cửa cống
Quận Jinan Hàn Quốc
Dự án xử lý đường ống nước thải khu vực Yundong (phân khu xử lý 1) Thu mua vật liệu do chính phủ cung cấp (máy bơm chìm trong nước thải)
Tháng
5
Quận Imsil Hàn Quốc
Thu mua vật liệu cửa cống cho dự án xử lý khu vực cải thiện rủi ro thiên tai Geumjeong
Thành phố Jeonju Hàn Quốc
Mua vật liệu do chính phủ cung cấp cho dự án sở thú sinh thái Jeonju (Máy bơm mước)
Tập đoàn làng chài Hàn Quốc Tập đoàn kinh doanh vịnh Cheonsu
Sản xuất và cung ứng công tắc cấp nước cho công trình dân dụng khu công trường Seosan 5
Tập đoàn tài nguyên nước Hàn Quốc
Sản xuất, cung ứng, lắp đặt máy trộn cho dự án khử mùi cơ sở xử lý nước thải Ansan
Tháng
6
Văn phòng giáo dục Jeollabuk-do Buan Hàn Quốc
Thông cáo ô tô Julpo tại 3 điểm (Baegyong-cho, Byeonsan-cho, Buan-dong-cho) Sửa chữa nhà vệ sinh và công trình thiết bị máy móc khác
Quận Jinan Hàn Quốc
Dự án cải tạo đường nước quy mô nhỏ (9 khu vực liền nhau) Mua vật liệu do chính phủ cung cấp (Bơm tăng áp)
Quận Muju Hàn Quốc
Mua vật liệu chính phủ cung cấp cho dự án cải thiện cơ sở xử lý nước thải công cộng Muju (máy tời)
Quận Muju Hàn Quốc
Dự án xử lý nước thải làng chài Sanga do chính phủ cung cấp vật liệu (bộ lọc trống)
Jesse Plant
Dự án xử lý nước thải làng chài Sanga do chính phủ cung cấp vật liệu (máy khử độc UV)
Quận Muju Hàn Quốc
Dự án xử lý nước thải làng chài Sanga do chính phủ cung cấp vật liệu (Thiết bị thu gom bùn thải)
Jesse Plant
Dự án xử lý nước thải làng chài Sanga do chính phủ cung cấp vật liệu (thiết bị phân tán hỗ trợ điều hòa dòng chảy)
Gaza
Dự án xử lý nước thải làng chài Sanga do chính phủ cung cấp vật liệu (các loại máy trộn)
Quận Jinan Hàn Quốc
Mua máy bơm chìm trong nước thải cho dự án xử lý đường ống nước thải Doonam (phân khu xử lý 2 – máy móc)
Quận Muju Hàn Quốc
Dự án xử lý nước thải làng chài Sanga do chính phủ cung cấp vật liệu (các loại máy bơm nước)
Tháng
9
Quận Imsil Hàn Quốc
Thu mua máy tời cửa cống cho công trình xử lý cơ sở hạ tầng khu công nghiệp nông nghiệp quận Imsil
Tháng
10
Bảo tàng lịch sử Seoul Hàn Quốc
Sản xuất, cung ứng, lắp ráp máy bơm cơ cho phòng máy móc bảo tàng lịch sử Seoul
Tháng
11
WoongJinEngineering & Construction
Sản xuất, lắp đặt cửa cống tự động và cống xả lũ tích hợp
TANCHEON Eco
Sản xuất, cung ứng, lắp đặt máy ly tâm tạp chất
Thành phố Gimje Hàn Quốc
Mua máy bơm nước thải cho nhà máy chế biến thực phẩm
Tháng
12
Quận Imsil Hàn Quốc
Sản xuất và lắp đặt kệ phô mai và phòng lên men và kệ ngăn cho không gian văn hóa và lịch sử phô mai Imsil
Thành phố Gimje Hàn Quốc
Thu mua thiết bị quản lý cơ sở cho nhà máy chế biến thực phẩm
Quận Imsil Hàn Quốc
Sản xuất và lắp đặt các vật liệu do chính phủ cung cấp cho dự án sản xuất và lắp đặt cửa cống cơ chế mới của Imsil / Cung ứng (cống điều tiết)
Quận Imsil Hàn Quốc
Sản xuất và lắp đặt các vật liệu do chính phủ cung cấp cho dự án sản xuất và lắp đặt cửa cống cơ chế mới của Imsil / Cung ứng (cống điều tiết)
Quận Imsil Hàn Quốc
Mua vật liệu chính phủ cung cấp cho dự án xử lý Daechon (cống xả lũ tích hợp)
Điện lực Ire
Sản xuất, lắp đặt linh phụ kiện đồng hồ đo mực nước