VN.   
Lĩnh vực kinh doanh
Máy bơm
Bơm chìm trong nước
Bơm trục đứng
Bơm bùn thải
Bơm tăng áp
Bơm xoắn ốc
Bơm định lượng
Khác

Máy bơm

chia làm máy bơm loại nhỏ và máy bơm loại to, máy bơm loại nhỏ phù hợp để tái sử dụng nước thải tại các trạm bơm trung chuyển, chuyển nước nguồn đến các trạm xử lý nước thải, trạm bơm giếng kiểm tra, có thể dùng để vận chuyển vật liệu rắn thông qua thiết kế đặc biệt.
Ngoài ra, bằng cách sử dụng thiết bị tháo gỡ tự động, thuận tiện cho việc quản lý bảo trì, có thể truyền tải lượng nhiều và dòng chảy lớn, vì vậy được sử dụng rộng rãi.
Máy bơm loại lớn được sử dụng để bơm và thoát nước các trạm bơm, lấy nước công nghiệp • tưới tiêu, phòng chống lũ lụt, có thể tối thiểu hóa quy mô của trạm bơm nước bằng cách tích hợp động cơ, còn dễ dàng lắp đặt tại những nơi không gian nhỏ hẹp.
Ngoài ra, cấu tạo đơn giản, dễ quản lý và bảo trì.