VN.   
Bootstrap Slider
Lời chào hỏi của CEO
Lịch sử phát triển
Sơ đồ tổ chức
Giấy chứng nhận và bằng phát minh sáng chế
địa chỉ : (54328) Số 26, đường 1 khu công nghiệp Baekgu, Baekgu-myeon, Gimje-si, Jeollabuk-do TEL : +82-63-224-7670 E-MAIL : emnix2017@naver.com