VN.   
Lĩnh vực kinh doanh
Thiết kế cơ bản và thi công

Thiết kế cơ bản và thi công

tháng 7 năm 2016, đăng ký ngành kỹ thuật thiết bị máy móc trong ngành xây dựng chuyên nghiệp để cung cấp thiết bị máy móc cần thiết cho các trạm xử lý và trạm bơm với chất lượng tốt nhất.