VN.   
Lĩnh vực kinh doanh
Các thiết bị khác
Sửa chữa máy bơm
Sản xuất và lắp đặt đường ống
Sản xuất và lắp đặt các loại đồ ngũ kim
Công trình thiết bị máy móc

Các thiết bị khác

khi máy bơm được lắp đặt ở các vị trí khác nhau mà xảy ra sự cố cần phải sửa chữa khẩn cấp, thông qua kiểm tra tìm kiếm nguyên nhân đồng thời tiến hành ứng phó nhanh chóng, như vậy mới chiếm được lòng tin củakhách hàng.