VN.   
Lĩnh vực kinh doanh
tư vấn kỹ thuật

tư vấn kỹ thuật

Dựa trên kinh nghiệm lâu năm và tích lũy các kỹ năng kỹ thuật trong các công trình thủy văn, ông là cố vấn kỹ thuật cho Tập đoàn Tài nguyên nước Hàn Quốc, Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông, Tập đoàn Phát triển Nông thôn Hàn Quốc, công ty kỹ thuật và nhà sản xuất.