VN.   
Lĩnh vực kinh doanh
Thiết kế sản xuất

Thiết kế sản xuất

Dựa trên kinh nghiệm và bí quyết kỹ thuật của đội ngũ kỹ thuật đã tham gia vào hầu hết các doanh nghiệp thiết kế sản xuất thiết bị đập nước tại Hàn Quốc, nắm bắt các vấn đề thiết kế thiết bị (giao thoa kết cấu dân dụng, lỗi tính toán kết cấu, v.v.), tiết kiệm chi phí, đi đầu giải quyết các vấn đề lắp đặt và quản lý bảo trì, để cung cấp thiết kế với chất lượng cao nhất theo yêu cầu của các nhà thầu và khách hàng.