VN.   
Lĩnh vực kinh doanh
Phân tích 3D

Phân tích 3D

Thông qua phương pháp phân tích ba chiều (cấu trúc, dòng chảy, phân tích rung động), kết quả của kiểm toán tính toán cấu trúc hai chiều, phần khó kiểm tra thông qua phương pháp hai chiều được kiểm tra tính ổn định, thông qua sự hiểu biết tốt nhất về bản vẽ 2D, điều kiện biên, v.v..., để cung cấp các dịch vụ kỹ thuật chất lượng cao nhất.