VN.   
Giới thiệu sơ lược công ty
Địa chỉ

Địa chỉ

· địa chỉ : Số 26, đường 1 khu công nghiệp Baekgu, Baekgu-myeon, Gimje-si, Jeollabuk-do
· TEL : +82-63-224-7670
· FAX : +82-63-224-7671
· E-MAIL : emnix2017@naver.com