VN.   
Trung tâm PR
Hiệu suất bộ phận kỹ thuật

Hiệu suất bộ phận kỹ thuật

năm 2010
Tập đoàn tài nguyên nước Hàn Quốc - Kỹ thuật Daehan
 ·Máy tời số 3, số 5 kênh dẫn nước Unnam
Cơ quan đường sắt Hàn Quốc - Keumjeon Corporation
 ·Đập xả lũ tàu điện ngầm khu làm việc số 3 nằm ở đường đôi tà…
Daejeon Đại diện cơ quan quản lý đất đai Hàn Quốc - Xây dựng Sambu
 ·Công tác tư vấn và nghiên cứu kỹ thuật thiết kế chế tạo máy …
Tập đoàn tài nguyên nước Hàn Quốc - Keumjeon Corporation
 ·Dự án chế tạo, lắp đặt thiết bị vật liệu thép cho đê Seomjin
Tập đoàn tài nguyên nước Hàn Quốc - Keumjeon Corporation
 ·Dự án sản xuất, lắp đặt thiết bị vật liệu thép cho hồ điều t…
Tập đoàn tài nguyên nước Hàn Quốc - Keumjeon Corporation
 ·Dự án sản xuất, lắp đặt thiết bị vật liệu thép cho hồ điều t…
Tập đoàn tài nguyên nước Hàn Quốc - Công nghiệp máy móc Shinwhae
 ·Dự án phục hồi sông Nakdong khu vực làm việc số 20 (khu Chan…
Tập đoàn tài nguyên nước Hàn Quốc - Công nghiệp máy móc Shinwhae
 ·Dự án phục hồi sông Nakdong khu vực làm việc số 20 (khu Chan…
Tập đoàn làng chài Hàn Quốc - Keumjeon Corporation
 ·Thiết kế làm việc cho dự án mở rộng ngân hàng hồ chứa - khu …
Tập đoàn tài nguyên nước Hàn Quốc - Kỹ thuật phía đông
 ·Dịch vụ thiết kế lại cho công việc cải thiện hệ thống lấy nư…
Tập đoàn tài nguyên nước Hàn Quốc - BSR ENG
 ·Thiết kế làm việc của đập tràn cho công trình xây dựng đập B…
Tập đoàn làng chài Hàn Quốc - Keumjeon Corporation
 ·Thiết kế cơ bản (T / K) cho dự án mở rộng ngân hàng hồ chứa …
Tập đoàn tài nguyên nước Hàn Quốc - OENC
 ·Thiết kế cơ bản (T / K) cho công trình xây dựng đập Bohyeons…
Tập đoàn tài nguyên nước Hàn Quốc - Keumjeon Corporation
 ·Thiết kế làm việc của đập đa năng Yeongju
Tập đoàn làng chài Hàn Quốc - YooShin
 ·Thiết kế cơ bản (T / K) và làm việc của ngân hàng nước Saema…
Tập đoàn tài nguyên nước Hàn Quốc - BSR ENG
 ·Thiết kế cơ bản và hoạt động của hệ thống kiểm soát lũ Hwasu…
Tập đoàn tài nguyên nước Hàn Quốc - Keumjeon Corporation
 ·Thiết kế cơ bản và hoạt động của hệ thống kiểm soát lũ Damya…
Tập đoàn tài nguyên nước Hàn Quốc - BSR ENG
 ·Thiết kế làm việc của đập tràn khẩn cấp Juam Dam