VN.   
Trung tâm PR
Hiệu suất bộ phận kỹ thuật

Hiệu suất bộ phận kỹ thuật

năm 2014
Tập đoàn tài nguyên nước Hàn Quốc
 ·Công tác tư vấn thiết kế thi cô ng (phần đập nước) dự án tha…
Phát điện trung tâm Hàn Quốc - Kỹ thuật GH
 ·Thiết kế sản xuất cửa cống trong thiết bị thủy điện nhỏ của …
Busan Đại diện cơ quan quản lý đất đai Hàn Quốc - Công nghiệp gang thép Huyndai
 ·Công tác tư vấn cho khu vực làm việc số 33 của kế hoạch phục…
Bộ tài nguyên nước và khí tượng Campuchia - WooSungIndustry
 ·Thiết kế chế tạo máy tời lăn trong đê Moncorbor, Campuchia
Tập đoàn làng chài Hàn Quốc - MOI
 ·Phân tích kết cấu 3D của thiết bị vật liệu thép cho dự án đậ…
Công nghiệp nước sạch Hàn Quốc
 ·Phân tích ứng lực PRESSURE VESSEL
Tập đoàn tài nguyên nước Hàn Quốc - ISAN Corporation
 ·Thảo luận nghiên cứu kỹ thuật về dự án Gulpur Hydropower ở P…
DaelimIndustry - ISAN Corporation
 ·Thảo luận nghiên cứu kỹ thuật về dự án Gulpur Hydropower ở P…
Tập đoàn môi trường Hàn Quốc - Kolone-Engineering
 ·Bổ sung các cơ sở xử lý nước thải công cộng cũ và thiết kế t…
Tập đoàn tài nguyên nước Hàn Quốc - YooShin
 ·Thiết kế cơ bản (T/K) công trình xây dựng tăng cường khả năn…
Bộ hải dương và thủy sản - YooShin
 ·Thiết kế cơ bản và thi công dự án lắp đặt thiết bị phòng chố…
Tập đoàn tài nguyên nước Hàn Quốc - YooShin
 ·Phương pháp lấy thiết kế DATA làm cơ sở đánh giá tình trạng …
Bộ hải dương và thủy sản - YooShin
 ·Điều tra tính khả thi xây dựng cảng an toàn thiên tai cảng M…
Quận Boeun Hàn Quốc - Sinyoung ENG
 ·Bộ phận máy móc, điện cơ sở tái chế thứ cấp tại Khu công ngh…
Tập đoàn môi trường Hàn Quốc - Kolone-Engineering
 ·Thiết kế chi tiết bộ phận máy móc, điện cho dự án mở rộng cơ…
Tập đoàn làng chài Hàn Quốc - ISAN Corporation
 ·Thiết kế cơ bản (T/K) của dự án xả tràn hồ chứa Yedang
Tập đoàn môi trường Hàn Quốc - SunJinEngineering
 ·Thiết kế cơ bản (T / K) của Dự án lắp đặt Trung tâm nước sạc…