VN.   
Trung tâm PR
Hiệu suất bộ phận kỹ thuật

Hiệu suất bộ phận kỹ thuật

năm 2016
Tập đoàn tài nguyên nước Hàn Quốc - Công nghiệp OO
 ·Sản xuất cống xả lũ, thu mua, thiết kế chế tạo cho dự án xây…
Công nghiệp Haejion
 ·Công tác tư vấn về việc phê duyệt đập nước Ober của đê Marik…
Tập đoàn tài nguyên nước Hàn Quốc - KUMSUNGENC
 ·Dịch vụ nghiên cứu vật kết cấu tháp dẫn nước đê kè sông Soya…
Tập đoàn làng chài Hàn Quốc - IldoEngineering
 ·phận đập dẫn nhập, đập di động máy móc cửa cống trong dịch v…
Thành phố Gunsan Hàn Quốc - Tập đoàn công nghệ Taeyoung
 ·Bộ phận máy móc trong dịch vụ thiết kế cơ bản và thiết kê th…
Tập đoàn làng chài Hàn Quốc - DaedoEngineering
 ·Bộ phận máy móc trong dịch vụ thiết kế chi tiết dự án bảo tr…
Tập đoàn làng chài Hàn Quốc - Tập đoàn công nghệ Swuhy다
 ·Bộ phận máy móc trong dịch vụ thiết kế chi tiết dự án bảo tr…
YooShin
 ·Bộ phận máy móc (thiết bị cửa cống) trong thiết kế thi công …
Tập đoàn tài nguyên nước Hàn Quốc - YooShin
 ·Thiết kế thi công dự án xây dựng ổn định thiết bị kênh dẫn n…