VN.   
Trung tâm PR
Hiệu suất bộ phận kỹ thuật

Hiệu suất bộ phận kỹ thuật

năm 2018
Tập đoàn tài nguyên nước Hàn Quốc
 ·Công tác tư vấn về phương án tăng cường hiệu quả trị thủy đậ…
Tập đoàn làng chài Hàn Quốc - Daelimeng
 ·Dự án cải tạo xả lũ khu vực MongHae Cống xả lũ Monghae 2
Tập đoàn làng chài Hàn Quốc - 00 Industry
 ·thiết kế chế tạo cống điều tiết 00
Tập đoàn làng chài Hàn Quốc - 00 Industry
 ·Thiết kế chế tạo máy tời cửa cống cống xả lũ 00
Tập đoàn làng chài Hàn Quốc - 00 Industry
 ·Thiết kế chế tạo máy tời cửa cống cống xả lũ 00
Tập đoàn tài nguyên nước Hàn Quốc - ISAN Corporation
 ·Dịch vụ thiết kế cơ bản và thi công công trình tăng cường tí…
Năng lượng thủy điện và hạt nhân Hàn Quốc
 ·Dịch vụ thiết kế công trình cải tiến gia cố dầm khung một đư…
Năng lượng thủy điện và hạt nhân Hàn Quốc
 ·Dịch vụ thiết kế cửa cống đường xả lũ đê kè Paldang
Quận Imsil Hàn Quốc - Haegang
 ·Bộ phận máy móc trong dịch vụ thiết kế thi công dự án cải th…
Tập đoàn làng chài Hàn Quốc - BSR ENG
 ·Máy móc dịch vụ thiết kế chi tiết dự án bảo trì thiết bị thủ…
Tập đoàn làng chài Hàn Quốc - BumsanCorporation
 ·Bộ phận máy móc, điện trong dịch vụ thiết kế chi tiết dự án …
Thành phố Namwon Hàn Quốc
 ·Dịch vụ thiết kế kỹ thuật tự động của thiết bị sàng lọc cho …
Tập đoàn tài nguyên nước Hàn Quốc - YooShin
 ·Thiết kế vật liệu thép trong dịch vụ thiết kế cơ bản (TK) dự…
ISAN Corporation
 ·Dịch vụ thiết kế cơ bản Peusangan-4 HPP của Indonesia (phần …
Dohwa ENG
 ·Dịch vụ thiết kế cơ bản và thi công cho đập Marikina ở Phili…
Tập đoàn làng chài Hàn Quốc - YooShin
 ·Thiết kế vật liệu thép trong dịch vụ thiết kế cơ bản (TK) ch…
Quận Ongjin, Incheon Hàn Quốc - SR ENC
 ·Bộ phận máy móc, cơ điện dự án phát triển nước dùng nông thô…